Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ToplantıSerisi /1 – TOPLULUKLAR İLE BULUŞMA

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Toplantı Serisi-1: Topluluklar ile Buluşma

Değerli İYTE’liler,

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan “Topluluklar ile Buluşma” konulu toplantı davetimizi sizlerle paylaşıyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

Teams Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae181bad3638b432495abdc9925e27a30%40thread.tacv2/1703499067230?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%22f06b767f-5ea1-4f40-9ad4-bb21c9dff9e7%22%7d